Svenska villaägare har alltid haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga ställen i sina hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med bristfällig dränering som badrum, källare och förråd. Men algväxt kan dessutom inträffa på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna variant av alger inte speciellt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Men man ska helst fortfarande vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring av ytskiktet och de äter sig för den skull inte in i träet.

Det bästa sättet att kringgå besvär med alger på tak, ytterväggar samt staket är att göra normalt underhåll, som regelbunden rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Om man har bekymmer med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden till mögel- och algproblem. Det är också rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då det likaså ökar risken för problem med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar generellt ge upphov till mer allvarliga problem då dessa ges större möjlighet att gro. Detta beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer såsom tak, ytterväggar samt staket. Dessutom brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som oftast behöver mer arbeten än andra utrymmen om det uppstår behov att renovera dem i anknytning med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar dessutom vara svårare att upptäcka då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att ges svar på ifall man har bekymmer med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt "luktar sig" till ifall och var det finns dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel samt alger.

Har man exempelvis haft problem med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän sömnighet.

Det bästa sättet att motverka denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tränger in i husstrukturen från genom att täta samtliga skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för oerhört gamla hus där man var uppmärksam för dessa besvär.

För det andra ska man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att åtgärda ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att åtgärda problemet!