Katjoner, anjoner och nonjoner?

Anjoner är negativa joner.

En negativt laddad jon,  har fler elektroner än protoner i atomkärnan, kallas för anjon eftersom den attraheras av (positivt laddade) anoder.
Vanliga tvättmedel (tensider) är anjoniska - negativt laddade.

Katjoner är positiva joner.

Det finns katjoniska tensider som Bensaltensid.
Dessa är positivt laddade och även dödligt giftiga för mikroorganismer.
Används i bakteriedödande tvättmedel, steriliseringsmedel vid operationer och som aktiv substans i bekämpningsmedel.

Blandar man katjoner och anjoner så neutraliserar de varandra, blandningsresultatet blir noll.

Nonjoner, är joner utan egen laddning (neutrala).
Dessa påverkar inte anjon eller katjontensider eller katjonisk polymer.

Smittstopps katjoniska polymer är positivt laddad.
Det betyder att ingen påväxt eller negativt laddad smitta kan växa på ytan.
Inte ens det värsta  influensavirus eller stafylokock (inte ens penicillinresistenta MRSA sjukhussjukan stafylokocken) har en chans.