Gör din värmepump/aircondition antibakteriell nästan gratis med Smittstopp i luftfiltret

Alla vet att luftfiltret till värmepumpar/airconditionsaggregat måste rengöras då och då från damm för att hålla en bra ekonomi.

Stora anläggningar för skolor, sjukhus, kontor har ofta komplicerade luftfilter med en bredspektrumbehandling mot mikrobiologisk tillväxt av mögelsvampar jästsvampar, alger, bakterier och andra skadliga mikroorganismer. Dessa är dyra och passar därför inte för hemmet eller det lilla kontoret.

Värst är detta på långa flygresor. Många flygplan cirkulerar runt samma luft i planet och fyller all luft i hela flygplanet med virus och bakterier. En person kan på detta sätt smitta väldigt många.

SMITTSTOPP är ett nytt revolutionerande medel som inte långtidsverkar med gifter eller alkoholer utan med en positivt laddad polymer som attraherar alla negativt laddade mikroorganismer, bakterier, virus, jäst- och mögelsvampar och dödar dem effektivt. Coronaviruset är ett exempel på virus som avdödas direkt av Smittstopp.

Ett förtydligande: direkt när Smittstopp sprayas på så avdödar biociderna i Smittstopp alla virus, bakterier och smittor. Biociderna är starkare än alkohol. När lösningen torkat så finns det en tunn positiv hinna kvar av katjonisk polymer. Polymeren - uppfunnen i Sverige på Chalmers - är ingen biocid och verkan är genom elektrisk positiv laddning.

Nästa gång du ska rengöra din värmepumps luftfilter — spraya på Smittstopp – låt det torka och sätt tillbaka filtret. Du har då fått en kombination av filter som renar den inströmmande luften genom luftfiltret på både stoftpartiklar och mikroorganismer.

Har fastigheten en central ventilationsanläggning så kommer all luft att passera sprayade filter förr eller senare.

En ytterligare fördel med Smittstopp är at det sprayas på de ytor som ska skyddas / vara verksamma, så Smittstopp är inte bundet till något specifikt märke, tillverkare av luftfilter utan kan användas till alla.

Tester visar att Smittstopp avdödar, “har ihjäl” 99.99 % av alla gramnegativa mikroorganismer.