Smittstopp Ytor

Desinficera ytor med Smittstopp långtidsskydd

SMITTSTOPP är ett bakteriedödande rengöringsmedel med långtidseffekt

- Spraya på
- Torka av
- Klart

Dödar alla bakterier, virus (Det finns några virus som ej är negativt laddade, dessa dödas inte - alla influensavirus är negativt laddade och dödas), stafylokocker, svamp och mikroorganismer dödas direkt.

Hur fungerar SMITTSTOPP?
SMITTSTOPP lämnar efter användning - efter att först med biocid ha dödat alla på ytan befintliga virus och bakterier - en mycket tunn yta av polymer, denna är positivt laddad.
Alla mikroorganismer (som är negativt laddade) attraheras till denna yta, fastnar och dör.

Sprayas SMITTSTOPP på ytor som varit rengjorda med vanligt (anjoniskt = negativt laddat) rengöringsmedel kan verkan försvagas.
Därför bör SMITTSTOPP sprayas på dessa ytor 2 gånger första gången.

Med SMITTSTOPP stoppas all smittspridning via ytor, skyddet sitter kvar i många år. Skyddet upphör aldrig, den positiva laddningen går aldrig ur - som i en magnet.

Det finns bara tre sätt som skyddet - den positiva laddningen - kan upphöra:

  • Om ytan tvättas med vanligt (anjoniskt - negativt laddat) rengöringsmedel.
  • Tvätta därför SMITTSTOPP- behandlade ytor enbart med vatten eller SMITTSTOPP spray.
  • Det skyddande skiktet kan nötas bort mekaniskt. Är du osäker, spraya hellre en gång för mycket än en för lite.
  • Ytan kan bli så smutsig att bakterier kan växa ovanpå smutsen.

Håll därför SMITTSTOPP- behandlade ytor rena - eller spraya och torka av smutsen. Bäst är att lägga in Smittstopp i dom regelbundna städrutinerna.

Beställ i butiken >>