Antibakteriell Handtvål – Långtidsskyddande

Desinficera med långtidsskydd

Smittstopp Handtvål är en nyuppfunnen svensk produkt som desinficerar och skyddar händerna mot bakterier, virus, mikroorganismer och stafylokocker – med långtidsverkan.

Hudvänlig, återfettande och fuktbevarande tvål som håller händerna helt bakterie fria så länge Smittstopp skyddet verkar. Verkan sitter kvar tills Smittstopp svettas eller nöts bort, detta tar oftast flera timmar. Smittstopp Handtvål innehåller en positivt laddad polymer. Alla bakterier, virus, mikroorganismer och stafylokocker är negativt laddade. När de får kontakt med handtvålens skydd så klistras de fast och dör. Detta sker omedelbart vid kontakt med Smittstopp skyddet och därför är det så effektivt.

Smittstopp Handtvål och Handdesinfektion är de enda medel som desinficerar och ger långtidsskydd för händerna. Rekommenderas inte till ansikte och dusch.

Beställ i butiken >>