Långtidsskydda utan bekämpningsmedel!

Unik Svensk teknik baserad på elektriska laddningar

En unik ny svensk uppfinning, katjonisk polymer, som är positivt laddad fäster på alla ytor och sitter kvar i åratal.

Bakterier, virus (det finns några undantag, dock är Coronavirus och influensavirus negativt laddat), stafylokocker och alla mikroorganismer är negativt laddade.

Även påväxter som svamp, mossa, lavar, alger, jordslag och blånad är negativt laddade.

Alla dessa attraheras därför av den positiva laddningen i polymeren, de kan inte växa och dör. Fulstopp heter produkten som används mot påväxt.

Katjonisk polymer är helt kemikaliefri - det är inget bekämpningsmedel utan en polymer med fysikalisk verkan

Smittspridare

Smitta sprids på sjukhus via ytor på toaletter, människa - yta - nästa människa. Typiska smittspridande ytor är tvål, tvålpumpar, toaspolknappar,  strömbrytare, handdukar och olika handtag. Rekordet har nog pekskärmarna på hamburgerrestaurangerna.

Detta har lett till att det är förbjudet att använda vanliga tvålar och handdukar inom vården och livsmedelsindustrin. Pumptvål och torkpapper är krav.

Påväxter på tak, plank, fasader med mera

Smitta kan inte spridas på behandlade (positivt laddade) ytor.

Dessutom kan mossa, alger, lavar och andra påväxter inte heller växa där - man kan skydda sitt hus både inom- och utomhus mot allt från svamp till jordslag.

Preparatet heter Fulstopp, är billigt, spädes 20 ggr (1+19) och läggs på med spruta eller borste eller ejektorspridare, spridaren kostar en hundralapp och är vrålsnabb. Hela plank behandlas på minuter, koppla på vattenslangen, fullt tryck och spruta plank i rekordfart.

Fulstopp innehåller biocid som avdödar all påväxt. När Fulstopp torkat finns det kvar ett lager av katjonisk polymer. Fungerar likadant som Smittstopp men sitter kvar mycket längre då det är på fasta material och inte hud.