Var bör SMITTSTOPP användas?

Alla beröringsytor på sjukhus, vårdcentraler, offentliga utrymmen, restauranger, skolor, dagis, butiker, taxi, bussar, arbetsplatser, gym och givetvis i hemmen (efter Coronaviruset behövs inget skydd i hemmen).

Under coronavirusutbrottet är taxi, restauranger, betalterminaler vid alla kassor i alla brancher, väntrum, tåg och platser där många människor samlas samtidigt eller tar på samma saker (dörrhantagen i taxibilen, sitsen på toaletten, handtaget till toan, ytterdörren) särskilt utsatta.

Fler sådana ytor är telefoner, räcken, kranar, handtag, larmknappsatsen på företag, strömbrytare, toaspolknappar och liknande ytor där smitta sprids lätt. Pekskärmarna på hamburgerrestauranger tar hundratals personer per dag på.

Torka av mobiltelefoner, telefoner, datorers tangenbord och möss med en trasa fuktad med SMITTSTOPP eller spraya försikigt på och torka av.

Skydda livsmedelsutrusning mot salmonella, stafylokocker, listeria i kök – på diskbänkar, skärbrädor, arbetsytor, all maskinell utrustning, restauranger, storkök och livsmedelsindustri.