Bruksanvisning för Smittstopp Ytor

Spraya på. Låt lufttorka om ytan redan är ren, annars torka av.

För ytor som tidigare rengjorts med vanligt tvättmedel (anjontensid):

För att neutralisera resterna av tvättmedlet kan det behövas 2 påläggningar (med eller utan avtorkning, förslag: spraya på -torka av - spraya på igen och låt lufttorka) innan full effekt uppnås.