Dubbelverkande Handdesinfektion Långtidsskyddande

Det första desinficeringsmedlet som ger långtidsskydd i upp till flera timmar efter användning.

Skölj händerna med Smittstopp Handdesinfektion och få skydd mot virus, mikroorganismer, bakterier och stafylokocker. Händerna blir immuna för angrepp.

Detta hindrar att både bakterier och smitta hamnar på händerna och sprids på annat och andra i omgivningen. Smittstopp Handdesinfektion är en helt svenskutvecklad produkt.

Smittstopp effekten avtar om den nöts eller svettas bort. Detta tar oftast flera timmar. Effekten neutraliseras om man använder sig av vanlig tvål eller rengöringsmedel efter Smittstopp Handdesinfektion.

Vanliga tvål och rengöringsmedel är anjoniska. Anjontensiden är negativt laddad och slår ut Smittstopps positiva laddning. Den positiva laddningen i Smittstopp gör att alla bakterier, virus m.m. (alla dessa är alltid negativt laddade) klistras fast och dör omedelbart.

Smittstopp fungerar som vanligt biocidbaserat desinficeringsmedel men med många fler egenskaper. Smittstopp Handdesinfektion med långtidsskydd är hudvänlig, bakteriedödande, alkoholfri och fuktbevarande.

Beställ i butiken >>