Enkelt att stoppa smittspridning

Smittstopp borde vara obligatoriskt på alla infektionskliniker, sjukhus, läkarmottagningar, apotek, arbetplatser och andra platser där smitta sprids.

Det första stället som skulle behandlas är pekskärmarna på Hambugerrestaurangerna.

För i princip nästan ingen extra kostnad alls kan många sjukdagar sparas om smitta stoppas via offentliga utrymmen som beröringsytor på bussar, toaletter, dörrhandtag och liknande behandlades.

Inte bara smitta stoppas; bakterier, virus, coronaviruset (det finns några virus som är undantagna, se nedan)  och stafylokocker (MRSA) som fastnar på skyddsytan dör och sätts ur spel.

Lite mer om virus

Katjonisk polymer tar vanligtvis allt, till exempel när det gäller mögel eller bakterier (Stafylokocker är bakterier, MRSA sjukhussjukan kan enkelt bekämpas).

Vad gäller Coronavirus och infuensavirus så är dessa alltid negativt laddade. De är alla samma klass av virus om det är svinfluensa eller bara den årliga vanliga infuensa, de är alla väldigt lika. Katjonisk polymer har stor effekt på alla influensavirus, de fastnar och dör.

Det finns dock några undantag, virus som inte är negativt laddade. Adenovirus är ett sådant undantag, här har katjonisk polymer ingen verkan verkan framåt i tiden. Dock ingår en katjonisk biocid i Smittstopp och dödar Adenoviruset på fläcken.

Systemet med Smittstopp Spray

Tanken är att städpersonalen bara byter ut sin sitt nuvarande rengöringsmedel mot Smittstopp. Så att det kommer in i städrutinerna. Då blir det inga extra kostnader för städning – bara prisskillnaden mellan Smittstopp och annat rengöringsmedel. En enda person som inte blir sjuk betalar hela årförbrukningen för en klinik, kanske för ett helt sjukhus om 6-9 månader om sjukhussjukan elimineras.

Coronaviruset COVID-19

Om smittstopp användas på företag bara över coronavirusutbrottet så bör en behandling räcka. Pandemin lär ebba ut på 3-6 månader. För att vara extra säker på platser där det är stort slitage – dörrhandtag – kan man spraya på 1 gång i veckan eller lägga in det i dom vanliga städrutinerna under utbrottet.

Städpersonalen måste informeras om laddningen och hur Smittstopp fungerar

Smittstopp är katjoniskt, dvs. positivt laddat.
Tensiden (rengöringsmedlet) som ingår i Smittstopp är nonjoniskt (inte laddat alls, neutralt) för att inte påverka den verksamma beståndsdelen – katjonisk polymer.

Alla vanliga rengöringsmedel är anjoniska negativt laddade.

Sprutar man vanligt rengöringsmedel ovanpå en behandlad yta så neutraliserar (förstör) man skyddet.

Städpersonalen måste få veta detta – det säkraste är att ta bort vanligt sprayrengöring från städsortimentet så att inte vikarier eller extrapersonal av misstag sprayar det ovanpå smittskyddade ytor.