Enkelt att stoppa smittspridning via ytor

Smittstopp borde vara obligatoriskt på alla infektionskliniker, sjukhus, läkarmottagningar, apotek, gym, varuhus, arbetsplatser och andra platser där smitta sprids.

Det första stället som skulle behandlas är pekskärmarna på Hambuger-restaurangerna.

För i princip nästan ingen extra kostnad alls kan många sjukdagar sparas om smitta stoppas på offentliga utrymmen som beröringsytor på bussar, toaletter, dörrhandtag och liknande.

Inte bara pandemier stoppas: bakterier, virus, coronaviruset (det finns några virus som är undantagna, se nedan)  och stafylokocker (MRSA) som fastnar på skyddsytan dör och sätts ur spel.

Lite mer om virus

Katjonisk polymer tar vanligtvis allt, till exempel när det gäller mögel eller bakterier (Stafylokocker är bakterier, MRSA sjukhussjukan kan enkelt bekämpas).

Vad gäller Coronavirus och influensavirus så är dessa alltid negativt laddade. De är alla samma klass av virus om det är svininfluensa eller bara den årliga vanliga influensa, de är alla väldigt lika. Katjonisk polymer har stor effekt på alla influensavirus, de fastnar och dör.

Det finns dock några undantag, virus som inte är negativt laddade. Adenovirus är ett sådant undantag, här har katjonisk polymer ingen verkan verkan framåt i tiden. Dock ingår en katjonisk biocid i Smittstopp och dödar Adenoviruset på fläcken vid själva behandlingen.

Systemet med Smittstopp Spray

Tanken är att städpersonalen bara byter ut sin sitt nuvarande rengöringsspray mot Smittstopp. Så att det kommer in i städrutinerna. Då blir det inga extra kostnader för städning - bara prisskillnaden mellan Smittstopp och annat rengöringsmedel. En enda person som inte blir sjuk betalar hela årförbrukningen för en klinik, kanske för ett helt sjukhus om 6-9 månader om sjukhussjukan elimineras.

Coronaviruset COVID-19

Om Smittstopp används på företag bara över coronavirusutbrottet så bör allt som personal tar på behandlas en gång per kvartal.

För att vara extra säker på platser där det är stort slitage - dörrhandtag - kan man spraya på 1 gång i veckan eller lägga in det i dom vanliga städrutinerna under utbrottet.