Svensk uppfinning kan minska spridning av svininfluensa

Svensk uppfinning kan minska spridning av svininfluensa.

Socialstyrelsen har definierat pandemi enligt följande: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.

Smittstopp är baserat på en unik ny svensk uppfinning, katjonisk polymer, som är positivt laddad och fäster på alla ytor.
Alla bakterier, nästan alla virus, alla infuensavirus, alla stafylokocker och i princip alla andra mikroorganismer är negativt laddade.
Alla dessa attraheras därför av den positiva laddningen i polymeren, de fastnar och dör.

Enligt Smittskyddsinstitutet sprids svininfluensa genom aerosol (hosta, nysningar). Genom att man fått det på fingrarna, exempelvis från smittade ytor kan det föras in i ögon, näsa eller mun.

De vanligt förekommande munskydden stoppar inte bakterier eller virus från att komma in i luftvägarna.
Genom att spraya dem på fram- och baksida med SMITTSTOPP, och låta dem torka förhöjs smittskyddet avsevärt. Det finns virustäta masker, dessa bör man spraya på utsidan för där kan det hamna luftburen smitta.

Mer information om användning av munskydd hittar du på sajten Munskyddnu.com

SMITTSTOPP  sprayas på smittkänsliga ytor och dödar bakterier, virus samtidigt som ytan rengörs och avfettas.

Till skillnad mot vanliga rengöringsmedel lämnar medlet en osynlig hinna – som bundit sig i materialet – av den positiva polymeren som är mycket slitstark. Ett långtidsskydd, just nu oss veterligen det enda medlet på marknaden.

Var bör Smittstopp användas?

Alla beröringsytor på sjukhus, vårdcentraler, offentliga utrymmen, restauranger, skolor, dagis, butiker, taxi, bussar och andra allmänna utrymmen där smitta lätt kan spridas. Värst utsatta är sjukhus för att där vistas sjuka människor.

Exempel på sådana ytor är kranar, handtag, strömbrytare, toaspolknappar, toasitsar och liknande ytor där smitta sprids lätt.

Torka av telefoner, mobiltelefoner, datorers tangenbord och möss.

Skydda livsmedelsutrusning mot salmonella och listeria med flera i kök – på diskbänkar, all maskinell utrustning, skärbrädor, restauranger, storkök mm.