Svensk uppfinning kan minska spridning av Coronaviruset

Svensk uppfinning kan minska spridning av Coronaviruset.

Smittstopp är baserat på en unik ny svensk uppfinning, katjonisk polymer, som är positivt laddad och fäster på alla ytor.

Alla bakterier, Coronavirus och nästan alla virus, alla infuensavirus, alla stafylokocker och i princip alla andra mikroorganismer är negativt laddade.
Alla dessa attraheras därför av den positiva laddningen i polymeren, de fastnar och dör.

Enligt Smittskyddsinstitutet sprids coronavirus genom aerosol (hosta, nysningar). Genom att man fått det på fingrarna, exempelvis från smittade ytor kan det föras in i ögon, näsa eller mun.

SMITTSTOPP  sprayas på smittkänsliga ytor och dödar bakterier, virus samtidigt som ytan rengörs och avfettas.

Till skillnad mot vanliga rengöringsmedel lämnar medlet en osynlig hinna - som bundit sig i materialet - av den positiva polymeren som är mycket slitstark. Ett långtidsskydd, sedan 2008 det enda medlet på marknaden med efterskydd.

För att hindra smitta via frukt och grönsaker man köpt kan man spraya dem med kolloidalt silver och låta torka. Rekommenderas.

Var bör Smittstopp användas?

Alla beröringsytor på sjukhus, vårdcentraler, offentliga utrymmen, restauranger, skolor, dagis, butiker, taxi, bussar och andra allmänna utrymmen där smitta lätt kan spridas. Värst utsatta är sjukhus för att där vistas sjuka människor. Kundvagnar, pekskärmar på restauranger, dörrhandtag och bankomater inomhus.

Exempel på sådana ytor är kranar, handtag, strömbrytare, toaspolknappar, toasitsar och liknande ytor där smitta sprids lätt.

Torka av telefoner, mobiltelefoner, datorers tangentbord och möss.

Skydda livsmedelsutrusning mot salmonella och listeria med flera i kök - på diskbänkar, all maskinell utrustning, skärbrädor, restauranger, storkök mm.