Den främsta likheten som förekommer hos mossor och lavar är att de är just lika till utseendet. Det rör sig om distinkt skilda växter, mossor har bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg eller en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter - runt 450 miljoner år gamla. De gillar att expandera där det finns fukt och skugga, d.v.s. gärna i skogar. De kan också växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer - kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro över taket är att det är överskuggat från träd som i tid och otid tappar grenar, blad och dessutom mossporer på taket. Detta utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten via konstant öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Eftersom fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan spricka när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Således är det viktigt att inte låta mossa växa. Ett gammalt knep för att hålla taken fria från mossa är att spänna upp en smal koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det medför att mossan inte trivs och följaktligen inte börjar växa.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat gro över taket. Det bästa sättet är att eliminera mossan för hand, men det är ett ganska enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att förse sig med en helt vanlig färgskrapa. Somliga arter av mossa är dock svårare att skrapa loss än andra, men det kräver i stort enbart en aning mer kraft samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande problem. Att mossa fått övertaget beror nästan alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller bristfällig dränering. Ifall man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att ordna innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak därför att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan två organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs på stenar och utsöndrar då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta oerhört känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har åtskilliga användningsområden, exempelvis finns det traditioner som påbjuder bruk av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger skilda nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav ger en mustig och elegant rödbrun färg.

Mossor och lavar är således inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med hjälp av Fulstopp
.