Det finns en uppsjö annorlunda medel mot mossa, men frågan är om de verkligen fungerar, och vilket som fungerar på bästa sätt? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är emellanåt dyra pengar konsumenten får betala för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än till exempel vanligt gräs när det gäller näringsfattig och sur jord samt alldeles för stora mängder vatten. Mossa kan likaså kom igång och växa på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan vara ett besvär med tanke på att mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det medföra att pannorna spricker. Således är det viktigt för takets bästa att man inte ger utrymme för mossa att växa där. Det finns dock i dagsläget inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller - att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp på en stege och skrapa bort mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är avsedd för gräsmattor över taket med tanke på att de kan missfärga pannorna. Om man likväl anser att det verkar vara en bra idé så ska man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och sedan låta den ligga ute i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, därför att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har också en fenomenal talang att kom igång och växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är dock möjligtvis inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll och god dränering så är vanligt gräs mer resistent än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Ifall man vill äga en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns bra dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man ska uträtta ofta, gärna två gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att använda sig av en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare.

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan uträtta på höstkanten, kan det även vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill eftersträva ett snabbare resultat. Flera medel mot mossa, så som mossa gti, innehåller järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott åt grisar.

Rent järnsulfat är ofantligt mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker till ungefär 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den inom kort att vara åter. Den ultimata lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.