Bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor tillhör en kategori växter som vanligen går under det bredare samlingsnamnet "mossa". Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligtvis gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på exempelvis stenar i skogen, och man kan märka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och ges sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är alltså genom bladen, vilka har ständigt öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa gillar att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet - t.e.x. vid näringsfattig jord eller fukt och övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Stundvis är det lätt hänt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras sätt att växa skiljer sig avsevärt från det hos mossor - de tycker om att växa på torra samt soliga stälen. Lavar är vanligtvis grå eller grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett besvär med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på tak av tegel, eternit och skiffer, men växer dessutom gärna på underlag av betong samt asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan räkna med att man måste avlägsna den för hand en regnfattig dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

Flera tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett frekvent bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Vanligen behövs en förbättrad dränering, men också gödsel och emellanåt även kalk för att neutralisera en sur jord.

Om man vill få bort mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta assistans av mossa gti eller järnsulfat, som det egentligen är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och måste hanteras mycket försiktigt. Det är betydelsefullt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att hindra att mossan snart kommer tillbaka.

Man kan dessutom använda väldigt klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt - 1 liter ger 550 liter. Samtidigt försvinner samtliga virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man bör dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på somliga ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att gro än gräs och det kan då bli väldigt fina inslag i ens trädgård.