En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att lokalisera mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö olika saker man kan träna en hund till. Eftersom hundar har ett väldigt känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt alternativt inte alls kan känna lukten av.

Mögel behöver inte ständigt föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Ifall man misstänker att man har bekymmer med mögel så är det första steget att undersöka exakt var möglet finns.

Vanligtvis kan man se och uppleva lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en stor mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska få en gedigen träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker ihop med husse eller matte, personen som även kommer att utgöra mögeltekniker. Det är således, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både person och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att genomföra dem, d.v.s. i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det förekommer fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att finna samt markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då inte svårt att begripa vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det främsta sättet också det mest radikala, att helt enkelt avlägsna allt av det angripna materialet och byta ut det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att fixa orsaken. Torka utrymmet rejält med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är god. Ta bort växter samt jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda samtliga ytor med hjälp av Fulstopp
eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra lämplig för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller inget man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en briljant kollega i sin mögelhund.