Att reagera på mögel behöver inte innebära att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av åtskilliga andra allergier. En individ som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man tror att det beror på att celler som oftast har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligen börjar framställa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Det får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en dålig lukt som är starkast när man precis går in i huset för att man sedan så småningom vänjer sig vid den. Det kan dessutom röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken variant av svamp det rör sig om.

En välmående individ klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar p.g.a. till exempel AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering ge oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus ska helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avlägsna allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan avlägsna materialet så kan man nyttja mögeldödande medel som Fulstopp. Även vanligt diskmedel äger mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare angeläget att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Därför är det vanligt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket innebär att fukten kvickt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är vanligtvis så små att de kan sväva fritt i luften och därför är det vanligt att man andas in det. Precis som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att nyttja, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns också ögondroppar ifall man har bekymmer med rinniga och kliande ögon, samt en hel uppsjö olika nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Om man drabbas av astmatiska problem så ska man bli undersökt av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligen i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig tröstlös, det är möjligt att behandla!