Det är relativt typiskt att mögel kan angripa källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, bortsett från badrum och vindar. En typisk orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att dra ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därutöver var dessa hus vanligtvis undermåligt isolerade, speciellt när det gällde källare samt husgrund, då särskilt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och illa isolering är kostsam och inte särskilt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, trots att den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således relativt effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där föranleda mögel och annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort och för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, kasst ventilerad källare - en klockren grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket samt gammalt trots att det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer helst över organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, helst belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på diverse sätt, men typiskt är antingen svarta mindre prickar vid svartmögel eller en luddig massa som gärna är vit eller grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Ifall man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan förorsaka trötthet med tanke på att hosta och andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en särskild foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är också bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska helst kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta därför att möglet inte ska komma åter. Mögel beror nästan jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller följaktligen att bli av inte bara med den synliga svampen utan även fukten. Gör man det kommer fukt och mögel i källaren inte återvända.