Mögel i hus

Det är inte särskilt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel och annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en dålig lukt när man kommer innanför dörren. Denna lukt kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra känna lukten. Det är alltså inte alltid lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt också fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra - fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett ifall det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ifred. Sådana ställen är exempelvis badrum, källare samt vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i skilda förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har en del år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, till exempel källare. En annan anledning till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var ordentligt isolerade när de byggdes - man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat medförde att det blev en luftgenomströmning.

När man sedan ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs det så bra att det inte blir någon luftgenomströmning alls - vilket också är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika ställen i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en degenererad ventilation vilket gör så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. Således är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att få en bättre dränering ska man ta bort alla växter och all jord runt husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man främst ta reda på hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta assistans av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och markerar mögel.

Det bästa sättet att fullkomligt bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och byta ut det. Om man har större mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man få statlig finansiell hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, om man renoverar samt bygger på rätt vis! Helst också skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.