Att sanera mögel kan innebära allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en fullständig inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en stor mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan expandera invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel gillar att utöka där det förekommer fukt, så oftast har man inte enbart besvär med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar analysera om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel - det är det lätt att kasta, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med dålig lukt - mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det komplicerat att känna små doftförändringar - efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att klarlägga exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé ifall man anar att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte utöka över rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som finns i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att bekämpa möglet över sådana ytor - typiskt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå samtliga fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att göra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara mycket omfattande samt dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man fullständigt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.