På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma vis; de hjälper på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft bekymmer med alger.

Ett av de mest vanliga hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, samt vanligt ljummet vatten. Man tar därefter en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det funka alldeles utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar vanligtvis kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan resonera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och väldigt billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som spädes ut med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte flera känner till detta beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna blanda detta själv. Och det är precis det som tillverkarna vill sikta mot.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta butiker som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan därpå spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid utgöra runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man ska helst späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blanda kan man följaktligen undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax ovanför 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därpå användas för att motverka alger, mögel, mossa och lavar i alla utrymmen där de kan tänkas växa såsom badrum, källare och andra utrymmen med illa dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därefter måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar oerhört lite, framför allt jobb på somrarna.

Vad man dock ska vara aktsam med när man nyttjar bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder rätt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt då och då.