Till att börja med kan man fråga sig vad alto högtryckstvätt faktiskt innebär, Samtliga vet vad en högtryckstvätt är för någonting, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket bara om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet "altus" på latin betyder precis "hög", och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet "alto" just "hög".

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett vis att marknadsföra med ett lite hippare benämning. Det som är väldigt intressant är att nästan alla nya högtryckstvättar har någonting som refererar till "alto" i sitt namn och det har till och med bildats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för exakt alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för någonting.

Den första högtryckstvätten, som då endast kallades för högtryckstvätt och inte alto eller något övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn åt ett verb samt ett substantiv; på tyska betyder "kärchern" att rengöra med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder "le kärcher" faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt användas till?

Nästan alla har vi nog en högtryckstvätt i hemmet, den är ju liksom väldigt praktisk till det mesta; man kan uträtta fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det nog bara fantasin som lämnar åt andra användningar, till exempel rengöra bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt användas när man rengör alger, lavar, mossa och mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem förekommer. Man ska dock akta sig för att bruka högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med bristfällig dränering och omedelbar exponering mot betong då det rentav kan försämra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- samt varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin roll. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar lite energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Å andra sidan har dessa nackdelen att de inte är lika effektiva i flera fall för att lösa upp ingrodd lort och fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga alternativt väldigt varmt vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men däremot använder de sig oftast av antingen diesel eller el för att värma upp vattnet och de slösar alltså mycket energi, vilket i många fall dessvärre är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Studier har visat att användning av en alto högtryckstvätt för vanlig rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och detta, i slutändan, vid frekvent användning, sparar inte enbart på miljön utan också i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.