En krypgrund kan med lätthet påverkas dåligt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass vanligt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Ofta använder man betong samt lättbetong för att anlägga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan anlägga den på berg utan att vara I behov av spränga samt att man enkelt kan rätta till sättningar genom att höja alternativt sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att placera in en domkraft under huset.

Under sensommaren samt tidig höst, när medeltemperatur samt luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Det innebär att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ytterligare en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte nog torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men oerhört sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Därför ska man i förebyggande syfte bearbeta alla krypgrunder med Tvärstopp, trots att man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda vis. Det första man bör utföra är självklart att sanera därför att bli av med mögel och dålig lukt. Därpå är dränering, uppvärmning samt uttorkning av yttersta betydelse. Eliminera all jord och mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar samt grogrund åt mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid lite som att elda åt kråkorna, och är faktiskt en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera får mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. Därför kan man isolera sin krypgrund. En del företag säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill se till, oavsett om man väljer en specialisolering eller en generell typ är att isoleringen ska funka som kondensspärr och därför att reducera ångtrycket under sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är även användbar då den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna under vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel om man bara har haft lindriga problem med mögel och fukt. Har man däremot större problem ska man nyttja isoleringen tillsammans med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som enbart startar när det behövs.

När man väljer avfuktningsmaskin är det viktigt att välja rätt. För krypgrunder måste man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Det kan ske på diverse sätt, t.e.x. genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel leder ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan också genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylslagen. På så vis minskar luftfuktigheten i utrymmet.