Anticimex är antagligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Det medför att man i praktiken givetvis kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att motverka problem hos kunden vilket för kunden är oerhört mer adekvat än exempelvis en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa problem brukar man vanligtvis lokalisera i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner och företag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som gör skada i hemmet eller dess närmiljö på ett eller annat vis. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex arbetar väldigt metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att efteråt nyttja gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en service som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis väldigt besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till bekymmer med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga utgiften för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att utföra inspektion av hus och villor före köp eller försäljning för att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är mycket bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att fastslå om man slösas energi i onödan. Studier har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från undermålig lufttillförsel till bristfällig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer inom de två sistnämnda områdena.