Smittstopp är testat mot H1N1 svininfluensaviruset och andra virus

Testerna inbegriper företagshemligheter så vissa delar visas inte. I händelse av affärsmöjligheter av en viss storlek samt undertecknande av sekretessavtal kan mer information visas.

Test för svininfluensan H1N1 och herpesvirus

Här är sammanfattningen av virustest för herpes och svininfluensan H1N1 –katjonisk polymer applicerad på nonwoven cellulose.

Summering av testresultaten för svininfluensan och herpesvirus.

Virus: (The effect against Herpes simplex virus -1 was tested at the Virology Dept. at (borttaget – företagshemlighet)

and the efficacy against H1N1, a laboratory influenza virus similar to the Avian influenza virus, was assayed at (borttaget – företagshemlighet).

Antiviral effects were proven in virus-adapted ASTM E 2149-01 tests on both the Herpes simplex virus (>99% red.) and the H1N1 influenza virus (>97% red.) in cellulose nonwoven.

_________________________________________________________________

Här är ett test på “vanlig” influensa:

Influensa H3 – Katjonisk polymer

Virus: Influensa H3

HA-titer: 1:32

Medium: M-199 + PEST, 1% + trypsin, 0,1% (tillsattes efter inkubaktion med tyget)

Virus späddes: 1:8, 1:16, 1:32 samt 1:64.

Från varje spädning pytsades 6 ml till tre falconrör. Tyg A och tyg C lades i varsitt rör tillsammans med en halv tygbit (0,125 g) och ett rör blev utan tyg. Rören fick inkubera på skakbord i en timme.

Efter en timmes inkubation tillsattes 6 ul trypsin till varje rör (0,1%).

Alla tolv rör späddes två-faldigt ut till 1:64 och 1 ml av varje spädning sattes på MDCK-celler i duplikat (24-hålsplattor användes).

Cellerna inkuberades ett dygn i 37°C och därefter avlästes infektionsgrad genom observation av cellerna i ljusmikroskop.

Ursprungs-spädning Slut-spädning Tyg Tolkning Tyg Tolkning Tyg Tolkning
1:8 1:8 A neg C 3 3
1:8 1:16 A neg C 3 3
1:8 1:32 A neg C 3 3
1:8 1:64 A neg C 2 3
1:16 1:16 A neg C 4 3
1:16 1:32 A neg C 4 3
1:16 1:64 A neg C 3 3
1:32 1:32 A neg C 4 3
1:32 1:64 A neg C 3 2
1:64 1:64 A neg C 3 2

Ingen virusspädning som hade inkuberat med tyg A gav någon cellinfektion d.v.s. viruset verkar ha tappat sin förmåga att infektera cellerna. Dock ska tilläggas att cellerna i dessa brunnar var svåravlästa eftersom cellerna ibland släppt från botten och var något överväxta. De tolkades dock som negativ infektion eftersom ingen tydlig bild av infektion kunde utläsas.

De virusspädningar som haft kontakt med tyg C eller inget tyg alls var ibland också svåravlästa p.g.a lossade celler, men i alla dessa brunnar fanns i alla fall tecken på klar infektion i olika grader (1-5 där 5 är högst infektionsgrad).

Information till läsare om testen

Tyg (A) behandlades med katjonisk polymer. Detta testresultat skall så småningom (så fort vi hinner) bli en produkt för behandling av tyg/kläder.

Influensavirus är mycket lika varandra och i samma grupp. Tar man ett influensavirus så tar man alla. Verkan är identisk, h1n1 svininfluensaviruset har inte en chans mot den katjoniska polymeren i Smittstopp.

Test på hårda ytor

Aerosolized bacteria, test on hard surfaces:

For this type of realistic test is there no standard, but common and well-known methods have been used. For depositing bacteria on surfaces and for quantification of viability.

Bacterial suspension is sprayed on a hard surface upon which the sample is laid to dry in room temperature (15 min). Thereafter the viability is assayed either by an agar pressure stick that is pressed against the surface for a few seconds and then sealed or by agar overlay.

Colonies are counted after overnight incubation.

In this test, the reduction is generally over 99%, both when assayed with pressure stick and with agar overlay.

Test bacteria: S. aureus, MRSA (sjukhussjukan), P. aeruginosa, E. coli, Candida albicans, E. hirae

Ovanstående test är gjord med bakterier och inte med virus men verkan är den samma, skydd på hårda ytor – vilket var vad som testades. Många tester är gjorda som inte omnämns här.

Testplatta för bakterier och mikroorganismer

Tryckplattetest är mycket lätta att utföra även i verklig miljö och det är billigt – behandla en yta med Smittstopp, låt den beröras under en viss tid och ta sedan prov och jämför med motsvarande obehandlad.

Ovanstående bakterietest är gjort på institut i laboratorium men man gör enkelt praktiska tester själv.

Testplatta/tryckplatta kan köpas från jphastveda.com som servar livsmedelsföretag till bra priser. JP kan göra avläsningen efter odling i värmeskåp, eller man kan själv göra den, instruktioner medföljer.

Inom livsmedelsindustrin används dessa plattor för att kolla livsmedelshygien och städhygien inom Egenkontrollen.

Testerna inbegriper företagshemligheter. I händelse av affärsmöjligheter av en viss storlek samt undertecknande av sekretessavtal kan mer information visas.