Taxiföretagare och svininfluensan

Du som har taxirörelse är särskilt utsatt. Din personal kommer med säkerhet att köra folk som är smittade. Dina bilar och Din personal kan smitta andra. All Din personal kan bli smittad om Du inte skyddar dom. Svininfluensa A H1N1 är en pandemi, dvs minimum 20% av befolkningen kommer att vara smittad – var 5:e kund.

Tips till taxi inför svininfluensa pandemin: