Det kan leda till stora omkostnader att fixa tak och takpannor som har råkat ut för växtlighet av mossa. Bäst är att förebygga med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel - Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och helst i skugga. Ibland kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer väsentligt - lavar växer ogärna där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom - på torra, soliga ställen.

Mossa tycker också om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör de flesta hustak till trevliga ställen för mossa. Särskilt om hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är alltså mer vanligt med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är angeläget att inte låta mossan ges något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och då vintern nländer med köld samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns en del olika knep för att hålla mossan frånvarande. Ett traditionellt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket samt låta den löpa på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn åstadkommer så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, med tanke på att det verkar som om det krävs surt nedfall för att erhålla den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som förr - vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att få taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att undersöka varför mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte avlägsna mossan som redan finns där.

För att bli av med redan befintlig mossa på takpannorna finns det i själva verket endast en sak man kan genomföra, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt avverka mossan. Detta gör man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är dessutom mycket lättare att borsta bort uttorkad mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan också testa att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken är rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan även rengöra taket med hjälp av högtryckstvätt, men det är också en aning vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man ska göra.

Således bör man tänka på hur man kan hindra att mossan erhåller förankring på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.