Svensk uppfinning minskar spridning av Svininfluensan H1N1

Gert Strand AB i Svedala har utvecklat en helt ny serie produkter, kallad SMITTSTOPP, av bakterie- och virusdödande medel med långtidseffekt.
En Spray för ytor, Handdesinfektion och en Antibakteriell Handtvål som till skillnad mot handssprit, alkoholbaserade geler lämnar ett långtidsverkande skydd mot bakterier och virus.

Denna ger en positivt laddad ultratunn film som är fysisk snarare än kemisk som fångar upp bakterier och virus elektrostatiskt - bakterier, virus kan inte lossna från ytan eller tillväxa på den.

Att  det är en fysisk process gör att mikroorganismerna inte kan utveckla resistens, resistens är ett växande problem vid användning av antibiotika (bakterier och virus kan förhoppninsgvis inte byta polaritet från negativa till positiva).

Fäster så hårt vid olika typer av ytor och material att det till och med fortsätter att fungera under vatten.

Skyddet kan finnas kvar i flera timmar tills det nöts eller svettas bort.

Det skrivs mycket i media att folk hamstrar handsprit och alkoholbaserade geler och att dessa tar slut på apoteken runt om i landet.
En del av orsaken kan vara att bland andra Smittskyddsinstitutet, www.krisinformation.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och andra myndigheter informerar att händerna ska tvättas ofta och "handsprit" användas för att desinficera händerna.

En behandling med handsprit eller alkoholbaserad gel dödar visserligen bakterier och virus, men ger inget som helst skydd mot dessa efteråt.
Huden är direkt mottaglig för Svininfluensaviruset H1N1 och personen kan smitta sig själv och andra.