Svensk uppfinning minskar spridning av Svininfluensan H1N1

Gert Strand AB i Svedala har utvecklat en helt ny serie produkter, kallad SMITTSTOPP, av bakterie- och virusdödande medel med långtidseffekt.
En Spray för ytor, Handdesinfektion och en Antibakteriell Handtvål som till skillnad mot handssprit, alkoholbaserade geler lämnar ett långtidsverkande skydd mot bakterier och virus.
Medlet lämnar en ultratunn positivt laddad polymerfilm på huden. Bakterier och virus är negativt laddade och filmen fångar upp dessa och avdödar dem.
Skyddet kan finnas kvar i flera timmar tills det nöts eller svettas bort.
Det skrivs mycket i media att folk hamstrar handsprit och alkoholbaserade geler och att dessa tar slut på apoteken runt om i landet.
En del av orsaken kan vara att bland andra Smittskyddsinstitutet, Krisinformation, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och andra myndigheter informerar att händerna ska tvättas ofta och "handsprit" användas för att desinficera händerna.

En behandling med handsprit eller alkoholbaserad gel dödar visserligen bakterier och virus, men ger inget som helst skydd mot dessa efteråt.
Om händer desinficerade med handsprit eller vanlig handdesinfektion får svininfluensaviruset H1N1 på sig 10 sekunder efter behandling kan personen smitta sig själv och andra.