Mossa på takpannor är rent dåligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan dessutom orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. För den skull är det centralt att inte låta mossa expandera över taket.

Mossor är vanliga växter, enbart i Sverige finns det omkring tusen skilda sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten ganska löst i underliggande material. Det är alltså inte komplicerat att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst en aning skuggigt. Den har inga besvär med näringsfattig samt sur miljö vilket medför att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en vanlig trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att expandera på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer alternativt asfalt.

Mossa är ett problem som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är viktigt därför att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är dessutom en god idé att se över träd som står nära huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan väck är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga tydliga besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men också miljöfarlig. Till exempel bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är oerhört miljöfarligt och därtill högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är alltså oerhört betydelsefullt att tänka på hur rejält man vill få bort mossan och vad annars man kan utföra - att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att borsta bort mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb.

Man kan även använda sig av högtryckstvätt för att spruta bort mossa - man ska ha dödat all påväxt med Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan medföra fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att undkomma mossa på takpannor samt tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början - så slipper man nyttja miljövidriga medel.