Mossa, lavar och alger kan emellanåt se oerhört lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det angeläget att känna till vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt sätt.

Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som saknar blomma. De uppskattar fuktig mark och är oftast gröna till färgen. Mossa är en oönskad besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det betydelsefullt att se till så att dränering är god. Det är dessutom en bra idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan även växa på takpannor. Risken vid mossväxt över taket är att mossan behåller fukt och då kan föranleda fuktskador och mögel i taket, alternativt strax inunder, på vinden. Det finns dessutom risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan sprängs när det fryser till vintern.

Det kan stundvis vara rätt knepigt att få bort mossa från taket. Ett sätt är att för hand skrubba bort dem. Det medför en klar risk för fall, och man bör vara försiktig om man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan också, efter att ha tagit bort mossan för hand montera en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Mestadels sker det med hjälp av klorofyll. Alger bildar en grupp organismer som är generellt svårbestämd och väldigt stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, exempelvis brunalger som kan bli upp till sextio meter långa.

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar mestadels ingen roll vilken typ av färg man har målat med. Alger skänker en grön nyans i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som genomförbart.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med exempelvis Falu rödfärg) ska man inte bruka några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är betydelsefullt att nyttja munskydd för att inte riskera att andas in exempelvis sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det första man ska prova ifall man har alger växande på en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel alternativt såpa. Om det inte funkar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör överväga att nyttja ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är mycket miljöfarliga samt hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att gro där det är torrt, exempelvis på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och somliga kan avge syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp därför att mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte fullständigt tar bort lavarna. Det då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och följaktligen lätt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns således annorlunda sätt att hantera mossa, lavar och alger - det viktiga är att vara medveten om vilket!