Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort rejäl succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att köpa på exempelvis Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu förbjudet att sälja till enskilt bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, omkring 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till ungefär 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det bästa sättet att bli av med mossan i sin trädgård, om man inte vill famna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre fördelaktig för mossväxt. Detta gör man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan undersöka varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa gillar att växa där det finns fukt, och gärna en aning skugga. Det är en härdad växt som, även om den inte trivs, kan hantera långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det därefter åter blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan expandera där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i dylik miljö blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, särskilt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt för gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har ejäla mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att ge gräset ett försprång. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, jämt i anknytning med gödsling av gräsmattan.

För att gräset ska trivas igen är det viktigt att se över dränering så att den fungerar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en typisk anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Således finns det många orsaker till varför man ska ha en god dränering runt sitt hus.

Man bör dessutom gödsla lite sporadiskt därför att gräset ska bli kraftfullt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare tips är att jämt nyttja gräsuppsamlare när man klipper gräset, i synnerhet om man har en trädgård som är benägen att bli våt, detta eftersom kvarvarande gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då dör alla smittämnen, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man gör är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter - som samverkar i att plåga samt försvaga gräset - blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man äger egen golfbana.
Hittar man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så svag lösning.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta är det angeläget att sköta den kontinuerligt, inte bara sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.