Mossa är nästan ständigt grön, har en kort stjälk men saknar rötter, eller har små rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i närbelägen miljö. Det finns omkring tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental förekommer i Sverige.

Mossa

Mossa trivs över lag där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning genom sporer i bladen. Flera arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om kyla, som gör att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är besvärligt att avverka. Det främsta man ska granska när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa just där. Vanligtvis beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En god idé är att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa.

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men rätt otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är dessutom en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en vanlig anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte drabbas av mossa i sin trädgård man gödsla och nyttja kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det därför att mossa medför så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. För den skull är det betydelsefullt att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på diverse vis. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att för hand avverka mossan med torrborste. Det är ett jobbigt och farligt vis att bli av med problemet, för den skull är mossa på takpannor något som man bör motverka förebyggande.

En billig och bra fungerande procedur är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som medför så att mossan inte kan ges grepp och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man bara sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i förebyggande syfte för att det ska få funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man nyttja sig av diverse medel, exempelvis mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med hjälp av vatten för att få samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man handla på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man bör fundera på att motverka återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att slippa mossa är det bästa man kan utföra att arbeta preventivt, med bra dränering och näringsrik jord med neutral pH.