Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en procedur att anlägga fundament på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag samt korta pålar som åstadkommer att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av olika anledningar, en av de vanligare är därför att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, också med källare. Om det görs på rätt vis, i rätt miljö kommer det inte resultera i några problem.

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och för den skull för bristfällig ventilation inuti grunden, och att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till dålig lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan uppehålla sig länge i ett hus och kan vålla bland annat irritation i luftvägarna och en rad övriga symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara mycket hälsovådligt, speciellt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka sömnighet till följd av bristfällig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, samt huset blivit angripet av mögel är det alltså ingenting man enbart ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas ingripa för att dels få bort möglet, dels avstyra att få tillbaka det. Har man drabbats av mögel i krypgrunden kan det vara komplicerat att riva upp det och byta ut det med nytt material; annars är den här metoden den absolut ultimata.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig finansiell bistånd för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt genom lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med stöd av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö olika avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och ställe för användning.

Man kan även använda sig av en procedur som kallas för fogging, särskilt om möglet har fått förankring i en inbyggd grund med bristfällig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därefter att kunna ta sig in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut samt eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.