Att sanera hussvamp är närapå jämt ett omfattande projekt, vilket dessutom, ifall man har otur eller inte vet hur man ska göra, kan bli väldigt kostsamt. Äkta hussvamp är fruktad eftersom den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Självfallet är det väldigt sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp - angreppet är oftast synligt och märkbart långt innan det blir direkt fara för husets varande. I likhet med annan mögel samt mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar klara vattendroppar.

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på just dessa droppar. Det finns myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis i närheten av material som består av kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Detta är bra att känna till då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt - exempelvis murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i många år om miljön inte är tillräckligt förmånlig. När det sedan blir bättre - fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel - växer hussvampen till sig. Om förhållandena är perfekta kan svampen växa med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul på samma gång som det börjar växa mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut i princip som kakao - ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte bringa dålig lukt. Vanligtvis luktar den ingenting, men ibland kan den ge ifrån sig en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Ifall man anar att man har fått angrepp av äkta hussvamp ska man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området bedöma graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp bör man ta bort det angripna materialet samt närliggande material som säkerhetsmarginal. Det ska brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva bort material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att ta bort tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande läge där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp och god ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.