Badrum kan efter en tids användande angripas av mögel. Badrum är våtutrymmen och i skrymslen och vrår hopas tvålrester och hudavlagringar. Det är här möglet trivs och utökas. I mjukfogar mellan badkar alternativt dusch samt vägg frodas mögel ifall det får vara lite fuktigt och orört. En annan orsak till varför mögel tycker om just badrum är för att det frånsett fukten är varmt. Varm luft kan bära mer fukt och för den saken skull kan det bli mer fuktigt i ett varmt rum än i ett kallt.

Det vanligaste möglet som förekommer i badrum är svartmögel. Det skapar svarta små prickar och är ytligt. Svartmögel innebär ingen stor hälsorisk och kan vanligtvis lätt tvättas bort från kakel samt fogar.

Mögel i badrum bildas lättare då det inte finns ordentliga fuktspärrar utan vatten samt fukt från badkar och dusch kan tränga in i materialet bakom väggarna alternativt under golvet. Är väggar och golv inte tillräckligt försedda med fuktspärr kommer även mögelproblemet att återvända snart igen fastän man har tagit bort det synliga möglet.

Mögel är inte alltid enkelt att märka. En del mögel, till exempel svartmögel växer självklart på synliga platser så som fogar och dylikt, andra för med sig dålig lukt. Men en del varken luktar eller syns för blotta ögat. En del kan ha fått grepp innanför kaklet och det är först när man ska kakla om sitt badrum som man inser att det plötsligt rör sig om en större upprustning än bara att byta ut kakel.

Ifall man misstänker att man har mögel i badrummet, alternativt någon annanstans i sitt hus med för den delen, kan man ta assistans av en mögelhund, en specialtränad hund som med sitt fantastiska luktsinne kan finna mögel där en människas näsa inte räcker till. Man bör väcka misstankar om mögel ifall man har fuktskador i golv och väggar. Sådana syns som bubblor under golvmattor och tapeter, missfärgningar och fuktfläckar eller att färgen lossnar.

Det första man ska tänka på när man behandlar mögel är att eliminera källan. Varifrån kommer fukten? Hur stannar den? Det ultimata sättet att få undan mögel är att helt ta bort det angripna materialet och byta ut det med nytt och torrt material. Ifall det inte är möjligt kan man rengöra med Fulstopp mögeldödande medel, men det tar inte bort mögelsporer, mykotoxiner eller dålig lukt. Vid sanering av mögel bör man även se till att torka ut hela utrymmet, oavsett om man installerar nytt material eller om man tvättar det befintliga.

För att torka ut utrymmen kan man använda sig av avfuktare för bästa verkan. När man har fått bort möglet ska man se till så att man inte får tillbaka det. Det gör man genom att anordna en fungerande ventilation så att man förhindrar att fukten stannar kvar onödigt länge i badrummet. Man bör även installera ordentliga fuktspärrar, i väggar och golv och gärna bearbeta ytorna med Tvärstopp.

För att kringgå fuktskador samt mögel ska man se till så att badrummet är rent, detta innebär frekvent städning under badkar och i samtliga skrymslen och vrår, för det är som sagt där möglet trivs. Har man ett rent badrum så reduceras risken för mögel markant!