Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov till allergier på grund av dess mykotoxiner och sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa lukt för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt briljanta luktsinne för att lokalisera mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i otaliga material, gärna porösa sådana som betong. En mögelangripen källare kan således resultera i bekymmer för de boende trots att de inte vistas i källaren mycket då mykotoxinerna letar sig iväg från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som finns i exempelvis pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är kvick och av skiftande utsträckning, allt från några utslag alternativt lite snuva till en anafylaktisk chock som måste behandlas akut för att inte få dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och antas bero på att en del celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har nog att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de framförallt i kontakt med människor via luftvägarna - vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Även rinniga och kliande ögon är vanligt.

Mögel trivs i fuktig samt lugn miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det viktigt att man tar bort källan ifall man kan, alternativt sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt ifall man enbart sanderar. Det lämpligaste är alltså att ta bort de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men om man lider av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare besvär, exempelvis rinniga ögon samt snuva är det oftast inga problem att flytta in tillbaka till huset mer eller mindre omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, exempelvis mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självfallet, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar och att det kliar i ögon och näsa. Man kan också använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Om man har besvär med astmasymptom ska man utredas för detta och få tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara mycket besvärligt, men om man vet hur man ska sköta det kan problemen reduceras och till och med försvinna.