Mögel i husvagn är ett problem som kan förstöra semestern helt och hållet. Det är också en ganska vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en ganska kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör alla husvagnar behandlas med Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en god idé att förvara den inne när man inte använder den. Detta för att förebygga eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, alltså strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig stort och luddigt.

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC - microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan ha dödande utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan föra med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna - MVOC. Det är inte varje gång möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man bör också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppleva lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på avstånd. Det finns mängder av diverse luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det tyvärr kanske dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, utöver att förvara den på ett torrt och välventilerat ställe, även utföra en del andra saker för att motverka både dålig lukt samt påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och lagra dem inne. På så sätt undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en bra idé att städa husvagnen grundligt innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man använder husvagnen, med tanke på att det då ofta är många personer som lever på en oerhört liten yta, vilket kan leda till illa lukt, fukt och i flera led även mögel.

Det är några tips för att ta hand om och på så sätt kringgå mögel i husvagn.