Innan och vid mögelsanering finns det några saker att fundera på. Det förekommer skilda metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det befinner sig och vad det är för typ av mögel.

Mögel uppskattar fukt och kan utöka sig relativt hastigt i ett fuktigt, illa ventilerat hus. Platser där det är typiskt med mögel är bland annat källare, badrum och vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den tidigare luftgenomströmningen som var en konsekvens av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna ofta små och undermåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en orsak till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan också växa på oorganiskt material, så som kakel samt betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som ger bristfällig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan framkalla allergier och irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Därför ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så vis ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är.

Oavsett hur omfattande eller smått mögelangreppet är bör man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat växa. Vanligtvis rör det sig om illa dränering och ventilation och om man åtgärdar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på skilda vis. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att bruka rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att eliminera svampen. Det är emellertid inte säkert att man får bort mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara väldigt svåra att få bort från fogar och kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med assistans av en speciell maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan ta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet avger. För att bli av med bristfällig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Om man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt undanröja det skadade materialet och byta ut det med nytt och fräscht, som därefter behandlas med Tvärstopp. Detta är ett kostsamt samt omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort också svampsporer, mykotoxin samt dålig lukt till följd av gaser.

Således finns det hopp om att bli kvitt med mögel i hus samt byggnader, men man ska tänka till vilken metod av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.