Mögelborttagning, alternativt mögelsanering som det också kan kallas har blivit en allt viktigare verksamhetsgren då fler och fler hus p.g.a. annorlunda anledningar blir angripna av mögel samt annan mikrobiell påväxt. En huvudsaklig anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad ventilation som följd, om man inte vet vad man gör.

Men också nybyggda hus kan få mögel och annan påväxt. Detta är nästan alltid en konsekvens av ett odugligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan även röra sig om dålig dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus samt vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som små svarta prickar som, ifall man väntar med städningen ett litet tag, kan vara oerhört svåra att få undan till fullo.

Samtliga dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger därtill hälsovådliga gaser som i somliga fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan leda till luftvägsbesvär så som hosta och i en del fall även andningssvårigheter.

Man kan även drabbas av trötthet till följd av dålig nattsömn p.g.a. de problem som mögel innebär. Det är alltså angeläget att bli av med möglet samt motverka att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut ultimata sättet är att avlägsna hela det drabbade materialet. Det medför så att man blir av inte enbart med själva möglet utan även de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. Somliga utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på andra vis.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna och lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha tvättat ingående med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Detta kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen.

En annan metod så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är därför en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att använda är det angeläget att man därefter åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, göra rent oftare, skydda med Fulstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!