Att sanera hussvamp är ett omfattande och omständligt projekt - det finns inget enkelt sätt att bli av med denna fruktade svamp. För den skull bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp - det är enkelt.

Äkta hussvamp, som på latin kallas Serpula lacrimans, ligger ofta latent inom trähus och väntar på att miljön ska bli fördelaktig. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar på sin yta - det ser ut som att svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de fullkomligt riskfyllda för virke samt träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärkraft.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk med mycel som kan tränga in grundligt i träet. För att växa behövs det fukt och vanligtvis är det åtskilliga svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta gör det ibland komplicerat att separera hussvamp från mer benigna svampar. Till exempel mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer harmlösa svampar.

Normalt pratar man om illa stank vid mögel - det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens ger ifrån sig någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i omgivning av kalkrika material, så som skorstenar. Det beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket händer med assistans av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan resultera i att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de rejäla mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan handla sig om åtskilliga miljarder sporer. Svampen kan också spridas fort om det är gynnsamma förhållanden - upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att fundera på när det gäller hussvamp är att minimera fukten. Det definitivt bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som genomförbart. Det är angeläget att poängtera att torka inte tar död på hussvamp utan enbart gör så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så måste man vara radikal - ta bort allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man ska dock tänka efter med hur mycket man tar bort - ifall funktionen är oskadad så behöver man inte avlägsna materialet - det kan räcka med att torka ut det ordentligt. Elda upp allt det borttagna materialet genast för att ta död på svampen!

Ofta är en sådan omfattande sanering nära sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, eftersom man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i anslutning till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs alltså att man tar bort angripet material - hur mycket är en bedömningsfråga - men framför allt så ska man se till så att svampen inte ges någon fukt!