Mögelskador i hus är nära förknippat med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste anledningen till inte bara mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel vanligtvis beror på fukt är det alltså centralt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i växande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att massor hus är undermåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är viktigt att fundera på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är undermåligt ventilerat löper påtaglig risk att drabbas av fukt och mögelskador. Dålig ventilation är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar samt rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan medföra fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som kräver vatten, så som betong och cement, får torka rejält innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som utmattning, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan även bidra till allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan också orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort även om de inte jämt förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta föraning om mögel så ska man undersöka orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar mycket, ifall man känner en illa lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en ordentlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att lokalisera upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat eller vinäger (fast inte bägge samtidigt) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att bruka klorin är onödigt med tanke på att effekten inte är bättre än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat värmer upp mögelavdödande medel till kokpunkt varpå det förångas. Denna ånga kan ta sig in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, då medlen man nyttjar även är farliga för människor.

Vid riktigt rejält mögelangrepp, då man inte kan vistas i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man erhålla statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att fullständigt få bort inte endast svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.