Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och associera med stora kostnader. Det måste inte vara så dramatiskt att utföra en mögelsanering, och om man är ute i god tid och åstadkommer ett noga jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs för den skull vanligtvis av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer och mycel. Vissa mögelsorter kan avge sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer sådana symptom smygande och det är inte jämt man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel särpräglad illa lukt - det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, förutom fukt, något att växa på. Det bör helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man relativt lätt bli av med genom att rengöra kaklet noga med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort ordentligt. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är jämt betydelsefullt att se över lufttillförsel i samband med att man har fått mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av till exempel gamla matrester alternativt vattenläckor. Ifall ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör så att medlet enklare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen.

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska ingrepp, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt vis att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.