Ibland växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är således ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas såsom hårigt ludd alternativt svarta prickar på hela väggen. Mögel trivs där det är fuktigt, som t.e.x. i oisolerade källare och vindar. Mögel älskar dessutom att växa sig stora och luddiga i badrum eller på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att förvalta, det är endast att slänga det, helst i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det ifall man drabbas av mögel samt andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är förmodligen ingen som tycker att det är fräscht att ställa sig i duschen, alternativt ta ett underbart bad ifall väggarna hotar med att äta upp en samt utrymmet stinker av dålig lukt.

Vad bör man då tänka på för att kringgå mikrobiell påväxt samt spridningen av mögel? Först och främst är det bra att känna till var de helst växer, vilket redan nämnts, nämligen där det finns gott om fukt. Tyvärr försvinner inte mögel samt andra mikroorganismer som genom ett trollslag om man torkar ut utrymmena som har blivit angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det även att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en god ide att bearbeta alla material med hjälp av Tvärstopp - helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel krävs relativt drastiska åtgärder. Man ska helst börja med att utröna hur stora delar, samt vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta, men inte alltid, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken samt ofräsch - har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid känna till hur den lukten känns. Det kan också finnas synliga fuktskador över väggar, golv, tak samt möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på diverse vis; missfärgningar i tapeter samt bubblor i mattor är typiska tecken. Mögel behöver inte alltid synas direkt på ytan. I till exempel ett badrum där man städar noga, har en knappt synbar spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer redigt innan man upptäcker det, då på grund av att det finns en illa lukt i badrummet.

Hur kan man då av med mikrobiella påväxter, så som mögel? Det allra drastiska och bästa sättet är att avlägsna allting som är mögelangripet och ersätta med nytt material, som därefter skyddas med Tvärstopp. Det kan dock visa sig inte enbart svårt, utan kanske rent omöjligt i somliga fall. Då kan man ta till andra metoder, till exempel sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks över ytan. Om det är svårt att nå källan till möglet kan man ha nytta av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man värmer upp samt förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara väldigt svåra att rengöra. Man ska dock undvika att vistas i rummet under tiden fogging sker med tanke på att ämnena inte allt för sällan är giftiga.

När man har mögelsanerat samt åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En ren och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt.