När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan ibland inkorrekt benämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt hävda att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått bekymmer med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte vänta utan ta itu med det direkt med tanke på att det enbart kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan medföra symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar även visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får problem med luftvägarna samt andningen.

Ifall man är osäker på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt briljanta luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt ta bort och byta ut det angripna materialet med nytt samt fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Om det inte är genomförbart kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det inte allt för sällan är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att fixa de problem som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation och isolering om det gäller källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Även dränering är bra att titta över om man har problem med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det betydelsefullt att fogarna är riktigt täta och att man äger en bra ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars kvickt kan hitta ett fotfäste.

En torr samt ren omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.