Mer pengar för att få bukt med svininfluensan

Världsbanken öronmärker ytterligare 500 miljoner dollar (3,6 miljarder kronor) för att få bukt med svininfluensan H1N1. Samtidigt vädjar USA:s president Barack Obama till kongressen om mer pengar för att stoppa smittan.Obama bad på tisdagen kongressen att lägga till ytterligare två miljarder dollar — drygt 14 miljarder kronor — till de 1,5 miljarder dollar som han redan begärt för stoppa spridningen av svininfluensan i USA.

De tidigare anslagen ska gå till medicin, sjukvårdsutrustning och forskning kring ett vaccin.

I ett brev till representanthusets talman Nancy Pelosi skrev Obama att förfrågan om ökade anslag berodde på “omfattande försiktighet”.

“Det återstår stor osäkerhet kring influensan och den potentiella möjligheten av en återkomst vid nästa influensasäsong”, skrev Obama.

Över 10.000 är smittade i USA enligt officiella amerikanska källor. Enligt WHO är 19.000 smittade i 64 länder.

De båda utspelen kom när världshälsoorganisationen WHO på tisdagen varnade för att världen kommer allt närmare ett läge där den nya svininfluensan uppgraderas till en sexa, den högsta nivån på WHO:s pandemiskala.

Världsbanken varnade också för de framtida riskerna för en pandemi.

“I skenet av den framtida osäkerheten kring spridning och styrka på influensan, anser vi att det är viktigt att ge länder möjlighet till snabbt stöd vid faran för en pandemi”, sa Jeff Gutman som är vicechef på Världsbanken när han presenterade extrapengarna till fonden som en gång inrättades för fågelinfluensan.

Världsbanken öronmärker ytterligare 500 miljoner dollar (3,6 miljarder kronor) för att få bukt med svininfluensan H1N1. Samtidigt vädjar USA:s president Barack Obama till kongressen om mer pengar för att stoppa smittan.Obama bad på tisdagen kongressen att lägga till ytterligare två miljarder dollar – drygt 14 miljarder kronor – till de 1,5 miljarder dollar som han redan begärt för stoppa spridningen av svininfluensan i USA