Kommuner och landsting

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

För er som kräver AAA rating av Era leverantörer för att vara säkra på leveranssäkerhet och seriositet kan vi bekräfta att Gert Strand AB har AAA-rating. Vi uppfyller alla Soliditets 2400 regler för att seriöst, välskött och stabilt företag – vilket bara några % av alla Sveriges företag gör.

Dock kan inte vi – och knappast någon annan heller – klara av om det blir panikinköp i stor omfattning under en mycket kort period. Vi förbereder oss på att detta kan hända men även vår personal kan drabbas av pandemin. Vi har en plan och ett stort lager katjonisk polymer samt back up att tillverka ännu mer. Vi anställer fler medarbetare i Augusti.

Detta är en stor chans för vårt företag, Smittstopp blev klar precis när svininfluensan kom. Vi kommer att göra vårt yttersta för att leverera så snabbt det är möjligt.

Smittstopp, en del av vår produktutveckling

Om Smittstopp, svininfluensan och lite bakgrund.

Smittstopp är produktutvecklad i Sverige och den katjoniska polymeren är en alldeles ny svensk innovation. Polymeren skyddar mot i pricip all påväxt, förutom mikroorganismer även svamp, alger, mossa, lavar osv.

Vi har just utvecklat en produkt som skall skydda tak, plank, gångar och byggnader mot alger, mossa, lavar och annan påväxt. Produken säljs under namnet Fulstopp. Man sprutar på och låter påväxten regna av.

Ett starkare skydd är också utvecklat mot påväxt på byggnader. Detta måste appliceras på nya eller rengjorda ytor och säljs under namet Tvärstopp.

Smittstopp är helt ny, finns för leverans. Produkten var från början tänkt som ett sätt att billigt få minskning på sjukhussjukan i sverige samt få totalt stopp på smittspridning via ytor inom livsmedelssektorn – salmonella och listeria.

Allt bygger på ett fysikaliskt skydd, en positivt laddad polymer. Alla påväxter från virus, stafylokocker, bakterier till mossa är negativt laddade, fastnar på polymerens positiva yta och dör. Helt giftfritt samt livsmedelsgodkänd. Då produkten är en ny uppfinning så vet ingen hur länge skyddet sitter kvar. Polymeren fäster sig så hårt att den även sitter kvar under vatten och det är inte osannolikt att skyddet sitter kvar i mer än 10 år på ställen där det inte är så mycket nötning.

Så kom svininfluensan…

Den katjoniska polymeren har en mycket stark verkan mot alla influensavirus. Smittstopp kan alltså sprayas på munskydd (inte ens operationsmunskydd är 100% täta mot infuensavirus) och på ytan fånga och döda virus. På utsidan eliminera inkommande virus och på insidan fungera som en andra barriär samtidigt som – om bäraren är smittad – döda virus på ett kastat använt munskydd.

Smittstopp kan sprayas på utsidan av virustäta masker. Då kan inte utsidan kontamineras av virus som hamnar där. En mask kan på så sätt användas under långa tider fast den är avsedd som engångsmask. Det kan vara ekonomiskt omöjligt att förse all personal med masker a 150 kr styck som kastas flera om dagen. Genom att spraya masken på utsidan kan 1 mask kanske användas i veckor.

Svininfluensan sprid huvudsakligen genom aeroesol. Från nysningar, hostningar och smittades händer kan viruset hamna på olika ytor. Från dessa ytor förs viruset vidare när någon tar på dom. Utsatta ytor är handtag till toaletter, ledstänger på bussar och i trappor, kranar, strömbrytare, toaspolknappar och sitsar. På sjukhus, skolor, restauranger – platser där mycket folk samlas är värst utsatta.

Smittspridningen från dessa ytar kan lätt stoppas med smittstopp. Verkan är också lättkontrollerad, ett vanligt odlingsprov som regelbundet används i livsmedelsindustrin och kostar en hundralapp bevisar verkan direkt.

Så kom alltså svininfluensan och Smittstopp försäljningen tog fart över en natt…