Kommuner och landsting

För er som kräver AAA rating av Era leverantörer för att vara säkra på leveranssäkerhet och seriositet kan vi bekräfta att Gert Strand AB har AAA-rating. Vi uppfyller alla Soliditets 2400 regler för att seriöst, välskött och stabilt företag – vilket bara några % av alla Sveriges företag gör.

Dock kan inte vi – och knappast någon annan heller – klara av om det blir panikinköp i stor omfattning under en mycket kort period. Vi förbereder oss på att detta kan hända men även vår personal kan drabbas av coronaviruset eller karantän.

Detta är en stor chans för vårt företag, Smittstopp är de enda produkterna i sitt slag. Vi kommer att göra vårt bästa om ni beställer av oss. Men om många komuner gör detta går vår kapacitet i taket.

Smittstopp, en del av vår produktutveckling

Om Smittstopp, coronavirusetoch lite bakgrund.

Smittstopp är produktutvecklad i Sverige och den katjoniska polymeren är en svensk innovation. Polymeren skyddar mot i pricip all påväxt, förutom mikroorganismer även svamp, alger, mossa, lavar osv.

Vi har just utvecklat en produkt som skall skydda tak, plank, gångar och byggnader mot alger, mossa, lavar och annan påväxt. Produken säljs under namnet Fulstopp. Man sprutar på och låter påväxten regna av.

Smittstopp är beprövad och finns för leverans.

Allt bygger på ett fysikaliskt skydd, en positivt laddad polymer. Alla påväxter från virus, stafylokocker, bakterier till mossa är negativt laddade, fastnar på polymerens positiva yta och dör. Helt giftfritt samt livsmedelsgodkänd. Då produkten är en ny uppfinning så vet ingen hur länge skyddet sitter kvar. Polymeren fäster sig så hårt att den även sitter kvar under vatten och det är inte osannolikt att skyddet sitter kvar i mer än 10 år på ställen där det inte är så mycket nötning.

Så kom Coronavirusutbrottet…

Den katjoniska polymeren har en mycket stark verkan mot alla virus.

Coronaviruset sprids huvudsakligen genom droppsmitta. Från nysningar, hostningar och smittades händer kan viruset hamna på olika ytor. Från dessa ytor förs viruset vidare när någon tar på dom. Utsatta ytor är handtag till toaletter, ledstänger på bussar och i trappor, kranar, strömbrytare, toaspolknappar och sitsar. På sjukhus, skolor, restauranger – platser där mycket folk samlas är värst utsatta.

Smittspridningen från dessa ytar kan lätt stoppas med smittstopp. Verkan är också lättkontrollerad, ett vanligt odlingsprov som regelbundet används i livsmedelsindustrin och kostar en hundralapp bevisar verkan direkt.